Biz Kimiz?

Uzman kadrosuyla AIROBOS yazılım alanında hızla yükselmeye devam ediyor. Teknoloji ve İnovasyon Dünyasının ihtiyaçlarına cevap vererek, Portfolyosunu genişleten şirketimiz; kendine ait ve istekler doğrultusunda savunma alanında bir çok projede yer almaktadır.

AIROBOS

İdeallerimiz ile her zaman daha uzağa.

Özgün ve güvenilir standartlarda kaliteyi sizler de fark edin.

"Biz, dünya çapında, bütün parçaları bir araya getirerek dijital pazarlamaya hayat veriyoruz. Bunu, markaların öncü kalabilmesi için gerekli bağlantıları oluşturup ve günümüz dünyasında şirketlere somut avantajlar sağlayarak yapıyoruz." Sloganı ile müşteri memnuniyetine de önem vererek sağlam adımlarla sektörde yerlerini almaktadır.

singnture
about

Kalite Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek.
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek.
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak.
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.
 • Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak.
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak.
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak.
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak.
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

Belgelerimiz

ISO 10002:2018Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TÜRK PATENTMarka Tescil Belgesi - Mentor Bilişim

TÜRK PATENTMarka Tescil Belgesi - GCS Mentor

TSEIP64 Sertifika

AIROBOS Yaşam Serüveni

Gelişmeye Devam Ediyoruz...