background

Danışmanlık

AIROBOS

Danışmanlık

Firma olarak uzun yıllardır edinmiş olduğumuz tecrübeyle tasarımdan üretime, tedarikten, standartların uygulanmasına kadar üretim hizmetleri ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bir çok konuda edindiği tecrübeleri müşterilerine sunduğu çözümün bir parçası olarak görmüş ve görmeye devam etmektedir. Bu nedenle 2015 yılından itibaren müşterilerine birçok farklı konuda danışmanlık desteği vermekteyiz.

Durum Değerlendirme

Teknik Durum Değerlendirme danışmanlığımızla, daha objektif ve sağlıklı operasyonel ve ticari kararlar alabilmeniz için sahip olduğunuz varlığın (tesis ya da proje) teknik bulgulara dayanarak performansını hesaplamayı amaçlıyoruz.

Değerlendirmemiz projenin ya da tesisin mevcut durum analizinin yapılması, izin, lisans, anlaşma ve belgelerinin yorumlanması, yatırım tutarı, işletme gideri, üretim miktarı gibi mühendislik hesaplamalarının nakit akışına entegre edilecek şekilde yapılması, güçlü ve zayıf yönlerin tespiti ile fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesini kapsıyor.

Bunun yanı sıra saha ziyareti, organizasyonel yetkinlik değerlendirmesi, temel düzeyde çevresel ve sosyal değerlendirme ve teknolojik analizin önemli bir parçası olduğu değerlendirme sürecimiz, sonuç ve önerilerin sunulmasıyla tamamlanıyor.

Teknik Fizibilite

Teknik Fizibilite Danışmanlık hizmetimizle, proje konusu olan yatırımınızın teknik boyutlarını, risklerini ve fırsatlarını tüm yönleriyle görmenizi amaçlıyor, yatırım kararlarınızı kolaylaştırıyoruz.

Yatırımın teknik ve finansal olarak yapılabilirliğinin tespiti için gerekli tüm araştırmaların ve detaylı mühendislik hesaplamalarının yapılmasını hedefliyoruz.

Çalışmamız projenizin izin, lisans, anlaşma ve belgelerin tespitini, iş programının hazırlanmasını, güçlü ve zayıf yönlerinin analizini, fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesini, temel düzeyde çevresel ve sosyal değerlendirme ile teknolojik analizini kapsıyor.

Operasyon İzleme ve Raporlama

Operasyon İzleme ve Raporlama hizmetimizle firmaların mevcut faaliyetlerine yönelik iş süreçlerinin teknik analizini gerçekleştiriyor, etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi yaparak sektör geneliyle karşılaştırma hizmeti sunuyoruz. Bir başka deyişle, operasyonların röntgenini çekiyoruz.

Diğer yandan ürün gruplarının ve prosesin girdi/çıktılarının analizi, darboğazların tespiti, hedeflenen performansa kıyasla gerçekleşen üretim gibi konuları incelenerek elde edilen bulguları raporluyoruz.

Bu hizmetimizle müşterilerimize veya finans kurumlarına bir tesisin/yatırımın teknik performansı hakkında objektif bir değerlendirme sunuyoruz. Mevcut sürecin analiz edilmesi, teknik performansının değerlendirilmesi ve çıkan sonuçların raporlanması, müşterilerimize ya da kredi sağlayıcılara operasyon süreçlerine doğru zamanda müdahale etme imkanı sunması açısından da önem taşıyor.

Verdiğimiz diğer danışmanlık desteklerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Proje bütçe analizi ve gereksinimlerin belirlenmesi
  • Kamu ihale öncesi bilir kişi proje ve bütçe raporu
  • İnsansız Hava Aracı gereksinimlerin belirlenmesi
  • Süreç iyileştirme
  • Strateji belirleme
about