background

Mühendis ve Teknik Personel Desteği

AIROBOS

Mühendis ve Teknik Personel Desteği

Uzman mühendislik ekibimiz ve teknik yetkinliğimizle şirketinize, ürünlerinize ve projelerinize ölçülebilir ve sürdürülebilir bir değer önerisinde bulunuyoruz. Başta Savunma Sanayii olmak üzere uzun yıllar boyu teknik ve saha tecrübesi kazanmış ekimizle firmanıza değer kazandırıyoruz.

Proses Optimizasyon Danışmanlığı çözümlerimiz çerçevesinde, teknik olarak daha güçlü, finansal olarak daha kârlı olmak, pazardaki rekabet gücünü artırmak isteyen şirketlerin verimlilik yönünde gelişim alanlarını tespit etmeyi amaçlıyoruz. Şirketle koordineli yürütülecek bir çalışmayla süreç haritası çıkarıyor, hammadde ve kaynak kullanımlarını analiz ediyor, sorunlu noktaları ortaya koyuyoruz. Belirlediğimiz optimizasyon adımları ile verimlilik artışı sağlanmasına ve maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.

Teknik Strateji Danışmanlığı çözümlerimizle, şirketinizin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve ileriye dönük ihtiyaç duyacağınız teknik stratejinin geliştirilmesine yönelik değer yaratmayı hedefliyoruz. Şirketin tüm teknik aşamalarında gerçekleşecek muhtemel senaryoları analiz ediyor, kurumsal stratejilerin geliştirilmesine ve planlanmasına destek oluyoruz. Şirketin mevcut durum analizini örnek iyi uygulamalarla karşılaştırarak ileriye dönük teknik strateji planlarının belirlenmesini sağlıyoruz.

Teknik Durum Değerlendirme danışmanlığımızla, daha objektif ve sağlıklı operasyonel ve ticari kararlar alabilmeniz için sahip olduğunuz varlığın (tesis ya da proje) teknik bulgulara dayanarak performansını hesaplamayı amaçlıyoruz. Değerlendirmemiz projenin ya da tesisin mevcut durum analizinin yapılması, izin, lisans, anlaşma ve belgelerinin yorumlanması, yatırım tutarı, işletme gideri, üretim miktarı gibi mühendislik hesaplamalarının nakit akışına entegre edilecek şekilde yapılması, güçlü ve zayıf yönlerin tespiti ile fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesini kapsıyor. Bunun yanı sıra saha ziyareti, organizasyonel yetkinlik değerlendirmesi, temel düzeyde çevresel ve sosyal değerlendirme ve teknolojik analizin önemli bir parçası olduğu değerlendirme sürecimiz, sonuç ve önerilerin sunulmasıyla tamamlanıyor.

about